říj 2, 2013

Na začátku letních prázdnin r. 2013 se nám podařilo získat do naší sbírky původní informační cedule Signaltron-Pragotron z nádraží Praha Holešovice. V provozu je můžete vidět na každé naší výstavě. :-)

Více informací na samostatné stránce.

pro 31, 2012

Při výstavě jsme dostali parní mašinku! Na opravdovou páru :-) Další informace ve vlastním článku.

Parní hračka 1916

coupona.com.ua
Klubové kolejiště Kamenička

Téma

Kolejiště představuje nácestnou železniční stanici Kamenička s lokomotivním depem na hlavní dvoukolejné trati. Dvoukolejná trať, vybavená autoblokem, má v tunelu skryté smyčky s odstavnými kolejemi pro provoz více vlaků s možností znázornit, že vlak někam odjel a jiný odněkud přijíždí. Z nácestné stanice odbočují dvě vedlejší tratě. Jedna do stanice Zelkovice a dále do skryté výhybny, druhá se napojuje do skryté výhybny z opačného směru. Tím je umožněn plynulý obousměrný provoz. Všechny tři tratě jsou určeny pro parní a motorový provoz. Z nácestné stanice odbočuje i elektrifikovaná lokální trať do stanice Malšice. Tato trať představuje elektrifikaci s napětím 1500V=. Jako tématický vzor posloužila skutečná trať Tábor – Bechyně.

Rozměry kolejiště

Kolejiště tvoří základní obdélník velikosti 5,6x1,5m, složený ze čtyř dílů 1,4x1,5m. V levé části pokračují do L dva díly 1,4x0,5m a 1,3x1m. Tato část kolejiště je stavěna tak, aby v budoucnu umožnila připojení dalších dílů.

Řízení kolejiště

Kolejiště je řízeno z řídícího pultu, který je zmenšeninou skutečného řídícího pultu reléového zabezpečovacího zařízení s nezbytnými úpravami pro modelové kolejiště. Vlastní řízení pak zajišťují elektronické řídící jednotky s jednoduchými mikroprocesory. Pomocí povelových dekodérů jsou řízena návěstidla, výhybky, kontrolky. Přes spínací tranzistory jsou řízena relé pro napájení kolejí. Kolejiště je vybaveno kolejovými obvody. Není proto možná jízda na obsazenou kolej nebo do obsazeného prostorového oddílu.

Napájení kolejiště

Napájení zajišťují tři transformátory, pro trakční napětí, elektroniku, relé a přestavníky výhybek a návěstidel. Trakční napětí je přes indikační obvody, směrová a posunová relé rozvedeno do jednotlivých kolejových úseků.

Provoz

Provoz na kolejišti je situován do období vrcholu parní trakce a nástupu motorizace. Výjimka ale potvrzuje pravidlo, a tak se tu - pro zaježdění - mohou sejít vozidla, která se ve skutečnosti potkat nemohla. Na kolejišti je možno provozovat maximálně 18 vlakových souprav. Z toho na hlavní trati 12, na vedlejší 4, a na elektrifikované lokálce 2.Klub železničních modelářů České Budějovice
© 2019