říj 2, 2013

Na začátku letních prázdnin r. 2013 se nám podařilo získat do naší sbírky původní informační cedule Signaltron-Pragotron z nádraží Praha Holešovice. V provozu je můžete vidět na každé naší výstavě. :-)

Více informací na samostatné stránce.

pro 31, 2012

Při výstavě jsme dostali parní mašinku! Na opravdovou páru :-) Další informace ve vlastním článku.

Parní hračka 1916

coupona.com.ua
Představujeme kolejiště H0 Konrádův Hradec

Představujeme kolejiště H0 Konrádův Hradec

V tomto článku představujeme kolejiště, které vzniklo usilovnou prací našich členů...

Námětem kolejiště je nácestná stanice transverzální dráhy se zaústěním vedlejší trati a s konečným nádražím úzkorozchodné železnice. Období provozu odpovídá přelomu 70. a 80. let - postupné ukončování parního provozu. Krajina námětem znázorňuje trať v podhorské oblasti typem připomínající Jesenicko a okolí Lázní Lipová.


Charakteristika stavby kolejiště

Kolejiště vzniklo jako malé předváděcí s jediným nádražím a tratí tvořící nepravidelnou osmičku z části skrytou v tunelu. V průběhu stavby došlo k podstatným změnám - bylo rozhodnuto, že vznikne modulové uspořádání, kdy stávající kolejiště tvoří základní 3 moduly a) b) c) se stanicí - Konrádův Hradec, vlečkou do pivovaru, odbočnou vedlejší tratí a výhybnou Dolní Lipová - Lázně.

Do hlavního nádraží je zaústěna i úzkorozchodná dráha. Odbočná trať končí (prozatím) v horní stanici - Hrádek nad lesy. K základním modulům postupně přibývají další:

-vložený díl prodlužující hlavní stanici, trať do Lipové lázní prodlužuje a přidává zastávku Jenštejn
-lokomotivní depo (námětem Lužná u Rakovníka) - na 3 samostatným modulech s rotundou, zbrojením, halou provozních oprav (díly ve výstavbě)
-díl malého depa s dvoumístnou remízou a výtažnou kolejí - díl umožňuje provoz odbočné trati ale je určen pro zamýšlené nádraží Jihlávka, bude nahrazen depem na dílech 2 a,b,c
-díl volné tratě navazující na horní stanici Hrádek nad Lesy a zároveň vyvádějící úzkorozchodnou dráhu směrem k nákladišti Bohušov

Připravujeme (ve fázi námětu):
-volnou trať mezi díly B a C
-díl s malým nádražím Davidovy lázně
-díly úzké, přivádějící ji přes zastávku Línek do hlavní stanice Jihlávka
-2 díly znázorňující sklárnu s vlečkou - napojení na stávající díl 2c
-díly volné tratě před a za Jihlávku
-skrytou 3 kolejnou výhybnu s obratištěm souprav za díl 5
-díl 5 - spojující úzkou z K. Hradce s tratí do Bohušova

Kolejiště umožňuje různé varianty sestavení, některé díly mají univerzální rozhraní a podle dispozic výstavního prostoru mohou být vypouštěny nebo naopak přidávány.

Materiál použitý na stavbu
Základní konstrukce - dřevěné hranoly 7 x 3 cm tvoří hlavní rám každého dílu doplněný o laťový rošt z hranolků 2 x 2 cm
Podklad krajiny - dle konfigurace terénu je použito pletivo potažené třemi vrstvami plátna, polystyren upravený pájkou do požadovaného tvaru a překrytý plátnem na oba podklady je poté použita buničitá vata ve 3 vrstvách, sypaná pilinami a barvená latexovou barvou
Kolejivo - je použito profilové kolejivo různých výrobců Pilz, Roco, Tillig o standardní výšce.
Výhybky - standardní výhybky firem Pilz, Roco, Tillig s elektromotorickými přestavníky firmy Tillig
Kolejový podklad tvoří 2 vrstvy sololitu (vrchní tvarována), štěrkové lože tvořené přírodním kamenem.
Návěstní systém - odpovídá období provozu, odjezdová návěstidla jsou skupinová - ve stanici K. Hradec světelná (dosud neosazená), ve výhybně Lipová Lázně mechanická.
Budovy - naznačují drážní infrastrukturu a část města, původ mají v různých stavebnicích firem Kibri, Auhagen, Pola, Faller - upravované dle ideového námětu a fantazie autora.
Vegetace - imitace biotopu smíšeného lesa s naznačeným podrostem. Stromky částečně vlastní výroba nebo výrobky různých firem. Znázornění dalších masívů je z větší části imitováno z polystyrenu, část tvoří výrobek firmy Noch a menší skály jsou znázorněny přírodním kamenem.

Stanice a zastávky

Konrádův Hradec - na dílech A,B, 1. - nácestné pětikolejné nádraží

Dolní Lipová - lázně - na díle C - slouží jako výhybna a obratiště souprav

Bohušov - na díle 7 a 8 - dvoukolejná výhybna s nákladištěm na úzké

Hrádek nad lesy - na díle B - dvoukolejná,dočasně koncová stanice na vedlejší trati

Jenštejn - na díle 1 - zastávka

Jihlávka - plánovaná hlavní stanice kolejiště s ostrovními nástupišti a ukončením úzké,námětem Jihlava hl.n.

Davidovy lázně - malé nádražíčko typu Karlovy Vary dolní, vložené mezi díly B a C
Průmyslové objekty - vlečky

Pivovar Konrád - na díle A - v areálu 3 kusé koleje

Sklárna - na plánovaných dílech 10 a 11

Elektrické zapojení kolejiště

Na kolejišti se používá digitální řízení jízdy vlaků a vlastní proprietální systém řízení jízdy. Stavění vlakové cesty je prováděno systémem "odkuk-kam" a je řízeno mikroprocesory Atmel za využití sběrnice RS485 pro přenos příkazů do kolejiště.  Staniční koleje jsou rozděleny na úseky. Zastavení vlaku před návěstidlem zajišťuje funkce ABC lokomotivních dekodérů. Každá stanice má svou obsluhu. V budoucnu budou traťové úseky trvale napájeny a výpravčí jednotlivých stanic si budou vlaky mezi sebou předávat pomocí tzv. "traťových souhlasů", které znemožní jízdu vlaku proti správnému směru.

Fotogalerie:Klub železničních modelářů České Budějovice
© 2019