říj 2, 2013

Na začátku letních prázdnin r. 2013 se nám podařilo získat do naší sbírky původní informační cedule Signaltron-Pragotron z nádraží Praha Holešovice. V provozu je můžete vidět na každé naší výstavě. :-)

Více informací na samostatné stránce.

pro 31, 2012

Při výstavě jsme dostali parní mašinku! Na opravdovou páru :-) Další informace ve vlastním článku.

Parní hračka 1916

coupona.com.ua
Sbírka exponátů

V klubovně naleznete také předměty související s reálnou železnicí. Jejich sbírku se snažíme neustále rozšiřovat za pomoci našich členů, návštěvníků nebo zaměstnanců spolčnosti SŽDC, s.o. Za jakýkoliv podmět nebo pomoc při této činnosti všem zůčastněným děkujeme. Tyto exponáty jsou v rámci našich možností funkční. Pokud byste rádi do naší sbírky přispěli nějakým předmětm, neváhejte nás kontaktovat.

Exponáty:


Návěstidlo AŽD - vzor SSSR

trojznaké odjezdové návěstidlo ze stanice České Budějovice.
Původně pětiznaké návěstidlo sloužilo ve stanici České Budějovice jako odjezdové do Českých Velenic. Je plně funkční a při výstavách zobrazuje všechny smysluplné návěsti, které může toto návěstidlo zobrazit. Je také spojeno s návěstním opakovačem s LVZ.

Mechanické odjezdové návěstidlo
mechanické odjezdové návěstidlo ze stanice České Velenice původně sloužilo jako odjezdové do Českých Budějovic. Vzhledem k jeho poškození při demontáži je jeho rameno z vjezdového návěstidla od Třeboně. :-) Vzhledem k jeho rozměrům není možné přestavovat rameno do polohy volno. Mechanismus je ale plně funkční.

Výstražník AŽD
Novější výstražník s pozitivkou - vzor z roku 1971 - firmy AŽD zabezpečoval přejezd ve Vlkově. Je funkční i s původním zvonkem a při výstavách je běžně v provozu.

Informační systém Pragotron - Signaltron ze stanice Praha Holešovice
Do roku 2013 sloužil cestujícím ve stanici Praha Holešovice a při rekonstrukci stanice byl nahrazen moderním. Jeho značnou část (odjezdovou,nástupištní a podchodovou tabuli) máme instalovanou v naší klubovně a celý systém je funkční. Jeho řízení je vlastní výroby a lze jej přes Bluetooth ovládat z PC nebo tabletu. Při výstavách ho lze vidět v provozu. Galerii fotografií z instalace tohoto systému si můžete prohlédnout na samostatné stránce: Pragotrony.

 Klub železničních modelářů České Budějovice
© 2019